Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. Dr. S. (Sandra) van Thiel | Voorzitter

Sandra van Thiel (1968) is hoogleraar Public Management en teamleider Organisatie & Management bij het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze behaalde haar master aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude, 1992) en haar PhD aan de Universiteit Utrecht (2000). Ze werkte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2011), Radboud Universiteit Nijmegen (2012-2023), en vanaf mei 2020 weer in Rotterdam. Ze was uitvoerend directeur van het Netherlands Institute of Government (2004-2009), onderzoekscoördinator van het parlementaire onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging voor de Eerste Kamer (2011-2012), vice-decaan onderzoek van de Nijmegen School of Management (2015-2020), en hoofdredacteur van het International Journal of Public Sector Management (2015-2023). Sandra is lid van de KHMW en de KNAW. Haar onderzoeksinteresse draait om uitvoeringsorganisaties, die belast zijn met de uitvoering van overheidsbeleid maar op een zekere afstand van de overheid opereren. Naast haar academische werk is ze een veelgevraagd adviseur voor overheden en uitvoeringsorganisaties.

Nevenfuncties

Sandra was lid van de Commissie Kuijken (2013-2017) die de invoering van de nationale politie evalueerde, en van de CEKO-commissie van de Vereniging Hogescholen die de kwaliteit van onderzoekvisitaties beoordeelde (2016-2022).