Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Wetenschappelijke Adviesraad Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie is een onafhankelijk adviesorgaan voor de korpschef van politie. De Adviesraad adviseert, gevraagd of op eigen initiatief, de korpschef over de functie en het functioneren van de politie door jaarlijks in één of meerdere

adviesrapporten afgewogen en wetenschappelijk gefundeerde informatie te geven over belangwekkende vraagstukken die de politie aangaan. De adviezen zijn openbaar.

Publicaties

Instellingsbesluit

Wetenschappelijke Adviesraad Politie

Instellingsbesluit

20-09-2023

De korpsleiding van politie heeft in haar vergadering van 29 november 2022 besloten tot instelling van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie voor een periode van 3 jaar. Na deze periode, die start op 1 september 2023, vindt evaluatie plaats.


Leden adviesraad

De voorzitter van de adviesraad is prof. dr. Sandra van Thiel. De Wetenschappelijke Adviesraad Politie bestaat uit acht leden met een wetenschappelijke achtergrond en twee leden met een meer politiek-bestuurlijke en professionele achtergrond.