Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Over WARP

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie is een onafhankelijk adviesorgaan voor de korpschef van politie. De Adviesraad adviseert, gevraagd of op eigen initiatief, de korpschef over de functie en het functioneren van de politie door jaarlijks in één of meerdere adviesrapporten afgewogen en wetenschappelijk gefundeerde informatie te geven over belangwekkende vraagstukken die de politie aangaan. De adviezen zijn openbaar.

Werkwijze

De primaire functie van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie is het formuleren van afgewogen en wetenschappelijk gefundeerde adviezen over de functie en het functioneren van de politie. De nadruk ligt daarbij op brede vraagstukken met betekenis voor de langere termijn. Adviesraad Politie baseert zijn adviezen op huidige stand van wetenschappelijke inzichten rondom een vraagstuk. De adviezen komen tot stand in de context van het maatschappelijke debat en met gebruik van bestuurlijke en professionele kennis en ervaring. Naast het uitbrengen van adviezen kan de adviesraad ook door andere activiteiten (lezingen, rondetafelgesprekken, congressen, verschillende soorten publicaties) rol spelen bij agendering en het aanjagen van het publieke debat over maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op - of raken aan - de functie van de politie.

Samenstelling

De leden van de adviesraad zijn op 20 september 2023 door de korpschef geïnstalleerd. De voorzitter van de adviesraad is prof. dr. Sandra van Thiel. De Wetenschappelijke Adviesraad Politie bestaat uit acht leden met een wetenschappelijke achtergrond en twee leden met een meer politiek-bestuurlijke en professionele achtergrond.

Ondersteunend Bureau

Een compacte staf - beheersmatig ondergebracht bij de directie Strategie en Innovatie van de politie - ondersteunt de adviesraad. De secretaris en de medewerkers leggen over hun werk verantwoording af aan (de voorzitter van) de adviesraad. Zij functioneren inhoudelijk onafhankelijk van de politie en het werk voor de adviesraad is tot openbaarmaking vertrouwelijk.

Ledenlijst

Prof. Dr. S. (Sandra) van Thiel (voorzitter)Hoogleraar Publiek Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. Dr. M. (Marleen) EastonDirector Research Group 'Governing and Policing Security', Universiteit Gent
Prof. Dr. E. (Ellen) GiebelsHoogleraar Psychology of Conflict, Risk and Safety, Universiteit Twente
Prof. Dr. B.P.F. (Bart) JacobsHoogleraar Security, Privacy en Identity, Radboud Universiteit
Prof. Dr. Mr. J.M. (Hans) NelenProfessor of Criminology, Maastricht University
Mr. A. (André) RouvoetBestuurder/ toezichthouder, GGD GHOR Nederland
Prof. Dr. Mr. L. (Lonneke) StevensHoogleraar Straf- en procesrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. J.I. (Janka) StokerHoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, Rijksuniversiteit Groningen
Drs. B.J.A.M. (Bernard) WeltenStrategisch adviseur
Prof. Dr. Mr. M.A.H. (Maartje) van der WoudeHoogleraar Rechtssociologie, Universiteit Leiden