Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Instellingsbesluit

Wetenschappelijke Adviesraad Politie

Instellingsbesluit

20-09-2023

De korpsleiding van politie heeft in haar vergadering van 29 november 2022 besloten tot instelling van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie voor een periode van 3 jaar. Na deze periode, die start op 1 september 2023, vindt evaluatie plaats.