Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Mr. A. (André) Rouvoet | Lid

André Rouvoet is oud-politicus en sinds zijn vertrek uit de politiek in 2011 bestuurder en toezichthouder. Zijn huidige hoofdfunctie is voorzitter van GGD GHOR Nederland.

Rouvoet heeft een lange loopbaan in de politiek achter de rug. Al tijdens zijn studie rechts- en staatsfilosofie werd hij fractiemedewerker en op 32-jarige leeftijd werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In november 2002 werd Rouvoet fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij was lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen van 2003, 2006 en 2010. Hij heeft de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid ontvangen (2003) en werd gekozen tot Politicus van het Jaar (2004). Van 2007 tot 2010 was Rouvoet minister voor Jeugd & Gezin en vice-premier in het kabinet Balkenende IV.

In februari 2012 werd Rouvoet voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Tijdens zijn voorzitterschap werden liefst driemaal brede akkoorden met de verschillende zorgsectoren gesloten, waarin kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in de zorg centraal stonden. Na twee termijnen nam Rouvoet afscheid van deze functie (2020). In augustus 2020 werd hij voorzitter van GGD GHOR Nederland, de branche-organisatie van de GGD’en, die een centrale rol speelden in de bestrijding van de corona-pandemie.

Nevenfuncties

Rouvoet bekleedde tal van bestuurlijke en toezichthoudende nevenfuncties op de terreinen van (jeugd-)zorg, onderwijs en welzijn. Zo was hij onder meer voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Enver Jeugdzorg, voorzitter van het onafhankelijke Adviescollege Code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van de PO-Raad (de koepelorganisatie van het Primair Onderwijs). Momenteel is hij nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van zorgconcern Espria. Daarnaast is hij door de jaren heen als adviseur / lid van Comité’s van Aanbeveling verbonden (geweest) aan vele charitatieve en andere non-profit instellingen op zeer uiteenlopende terreinen.