Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. dr. mr. M.A.H. (Maartje) van der Woude | Lid

Maartje van der Woude is Hoogleraar Rechtssociologie, Universiteit Leiden. Zij startte als promovenda aan de Universiteit Leiden en behaalde een graad in zowel Strafrecht (LL.M.) als in Criminologie (MSc) (cum laude). Sinds 2020 is van der Woude is benoemd als lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Haar expertise ligt op het terrein van wetgeving- en uitvoeringsvraagstukken ten aanzien van vraagstukken rondom (nationale) veiligheid, terrorisme en migratie.

In december 2010 verdedigde ze succesvol haar proefschrift getiteld “Wetgeving in een Veiligheidscultuur. Totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context” (Boom Juridische Uitgevers, Den Haag). Sindsdien heeft ze, naast haar aanstelling in Leiden, diverse gastaanstellingen gehad bij o.m. het Center for the Study of Law and Society van UC Berkeley (2008), bij UC Hastings College of the Law in San Francisco (2014), bij de University of Maryland in College Park (2016) en bij de University of Oslo (2017 – 2020). In 2018 ontving van der Woude de Young Scientists Award in het domein Humanities voor haar onderzoek naar de wisselwerking tussen het recht en het publieke debat rond thema's als terrorisme, migratie en grensoverschrijdende criminaliteit.

Nevenfuncties

Naast haar werk binnen de wetenschap is Maartje sinds 2014 werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en is ze sinds 2021 lid van de Adviesraad migratie.