Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten | Lid

Bernard Welten is Organisatieadviseur, bjam-welten-advies. Drs. Bernard Welten heeft diverse functies bekleed bij de politie. Hij was korpschef van de regiopolitie Groningen en van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Tijdens de vorming van de Nationale Politie is Welten belast geweest met de hervorming van het leiderschapsonderwijs van de Nederlandse politie. Daarna is hij als buitengewoon raadslid 8 jaar werkzaam geweest bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Nevenfuncties

- Lid van de Raad van Advies Stichting Kanker in Beeld

- Veiligheidscoach Team voetbal & veiligheid KNVB

- Board Executive at The Selection Lab

- (Co-Founder) burgerinitiatief 1Overheid

- Gastdocent Universiteit Nijenrode

- Ambassadeur Strafrecht met Perspectief

- Lid Reviewcommissie Cahier Politiestudies Gent

- Lid Raad van Advies KNGF Geleidehonden Ouderkerk a.d. Amstel

- Bestuurslid Netwerk-Pro Amsterdam