Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. Dr. Mr. L. (Lonneke) Stevens | Lid

Lonneke Stevens is Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht (cum laude). Zij promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Tilburg op ‘Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip’. Hierna is zij werkzaam geweest als strafrechtadvocaat te Amsterdam en als universitair docent en universitair hoofddocent bij de afdeling Strafrecht & Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2016 is zij hoogleraar straf-en strafprocesrecht bij deze afdeling. Haar recente onderzoek richt zich op de thema's bewijzen in het strafrecht en normering van opsporing in het digitale tijdperk.

Nevenfuncties

Redactielid bij het Platform Modernisering Strafvordering in Den Haag vanaf 2018. Lid OM-Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling Openbaar Ministerie. Lid Raad van Advies bij het WODC en redactielid bij Delikt en Delinkwent.