Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. Dr. B. P. F. (Bart) Jacobs | Lid

Bart Jacobs is Hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit. Hij is lid van de KNAW en winnaar van een Stevin premie. Hij is regelmatig betrokken maatschappelijke discussies over digitalisering, bijvoorbeeld in de media of in het parlement. Hij heeft jarenlang lid uitgemaakt van de cyber security raad en is lid geweest van de commissie die de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) heeft geëvalueerd.

Kernthema’s voor Bart zijn computerbeveiliging, privacy, digitale authenticatie en ondertekening, wettelijke regulering, o.a. cyber operaties van politie en inlichtingendiensten.

Nevenfuncties

- Voorzitter van de stichting Privacy by Design

- Lid van de kenniskring van de CTIVD