Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. Dr.E. (Ellen) Giebels | Lid

Ellen Giebels is Hoogleraar Psychology of Conflict, Risk and Safety, Universiteit van Twente en zij is als sociaal en organisatiepsycholoog (PhD, Rijksuniversiteit Groningen 1999) geïnteresseerd in menselijke reacties en sociale interacties in situaties met een hoog risico/hoge inzet. Kernthema's voor Ellen zijn:

 

- Conflict en onderhandeling

- Criminaliteit, coping en veerkracht

- Sociale context van risico's


Ongeveer 25 jaar geleden raakte Ellen gepassioneerd door het werkveld van gijzelingsonderhandelingen, wat leidde tot samenwerking met crisisonderhandelingsteams wereldwijd. Zij heeft een jaar gewerkt bij de Belgische Federale Politie (Eenheid Gedragswetenschappen) en geeft nog steeds les in de landelijke basisopleiding voor politieonderhandelaars. In 2015 maakte zij deel uit van het onderzoeksteam dat het functioneren van de Nederlandse overheid na de MH17-ramp officieel evalueerde. In 2017-2018 was zij voorzitter van een onafhankelijke commissie die in opdracht van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie onderzoek deed naar het sociaal veiligheidsklimaat binnen Defensie (Commissie Giebels).

Academisch

In 2012 ontving Ellen de RUBIN theory-to-practice award, mede gesponsord door de International Association for Conflict Management (IACM) en het Harvard University Program on Negotiation. In 2017 werd zij verkozen tot Fellow van de Association for Psychological Science. In 2019 heeft Ellen de ontwikkeling geïnitieerd van een innovatief theaterprogramma over academische integriteit en het 'werkende leven' in de academische wereld genaamd Mindlab.

Bestuur

Als vice-decaan onderzoek aan de Faculteit Gedrags-, Management- en Sociale Wetenschappen (2014-2022) is Ellen mede-initiator van een programma om meer interdisciplinaire onderzoekssamenwerking te stimuleren, inclusief een sterke verbinding met technologie (Tech4People-programma), en richtte het BMSlab op.