Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Auke van Dijk | Secretaris

Dr. Auke J. van Dijk is adviseur en secretaris van de adviesraad. Hij heeft een academische achtergrond in de theorie van de internationale betrekkingen en de internationale politieke economie. Eerder werkte hij bij TNO – de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Onderzoek – aan de gevolgen voor de overheid van de netwerk- en informatiesamenleving. Hij was senior-adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur waar zijn werk vooral betrekking had op veiligheid. Als strategisch adviseur korpsleiding houdt hij zich onder meer bezig met de toekomst van de politiefunctie in de context van privatisering en digitalisering. Daarnaast ligt zijn focus op het raakvlak van veiligheid en gezondheid en meer algemeen op de betekenis van kennis en onderzoek voor de kwaliteit en legitimiteit van politie.