Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. Dr. M. (Marleen) Easton | Lid

Professor Marleen Easton is socioloog en chair van de onderzoeksgroep 'Governing & Policing Security' (GaPS) aan het departement Public Governance & Management, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, van de Universiteit Gent. Ze doceert een seminarie ‘Beleidsdomein Veiligheid' in het Nederlands en twee cursussen in het Engels: 'Governance of Security' en 'Change Management'.

Ze heeft dertig jaar ervaring in het uitvoeren van voornamelijk kwalitatief, empirisch onderzoek naar politie- en veiligheidsgerelateerde onderwerpen, waaronder processen van (de)militarisering, community policing, radicalisering, politie(re)organisaties, politiecultuur, burgerparticipatie, innovaties in politie en de relatie tussen politie en wetenschap.

 

Easton was gastprofessor aan de Ruhr-Universiteit Bochum (2009-2018) en adjunct-professor aan Griffith Criminology (2017-2022). Momenteel is ze Research Fellow bij het Institute of Security and Global Affairs van de Faculty of Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden en voorzitter van de Working Group on Policing van de European Society of Criminology (ESC).

Sinds het voorjaar van 2022 is ze adjunct-professor aan het QUT Centre for Justice, Queensland University of Technology (QUT), en is ze benoemd tot ereprofessor aan het Centre for Policy Futures, University of Queensland (UQ), beide in Brisbane, Australië.

Nevenfuncties

Sinds 2000 combineert ze haar academische carrière met een actieve rol als bestuurslid van het Centre for Policing & Security waar interactie tussen academici en praktijkprofessionals centraal staat. Daarnaast is ze sinds september 2023 lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Politie. Tussen 2014 en 2021 was ze voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid (INNOS/IUNGOS) in België.